De energietransitie
is niet iets wat over ons wordt uitgestort
iets wat te duur is, of wat niet kan.

De energietransitie biedt kansen
om andere waarden na te streven.

Als we de moed hebben
om afscheid te nemen van oude gewoontes en verworvenheden
en als we het ook anders gaan doen.

Tweede Stem schrijft verhalen over de energietransitie. Over mensen die het gewoon gaan doen, omdat onze oude systemen simpelweg niet houdbaar zijn. Die verhalen laten zien hoeveel bloemen er kunnen bloeien als we afscheid nemen van de oude eik, ons oude fossiele systeem.

Aukje van Bezeij

Teksten
&
Verhalen